+45 20 16 75 85
Tjenester

Interim Management

For at nå resultater og mål i rette tid er der ofte et behov for med kort varsel at sikre det rigtige lederskab og aflastning for organisationen. Det er ofte en god løsning at benytte en midlertidig leder, når der enten ikke er tid til en rekruttering eller behov for en tidsubegrænset stilling.