+45 20 16 75 85
Tjenester

Interim Management

For at nå resultater og mål i rette tid er der ofte et behov for med kort varsel at sikre det rigtige lederskab og aflastning for organisationen. Det er ofte en god løsning at benytte en midlertidig leder, når der enten ikke er tid til en rekruttering eller behov for en tidsubegrænset stilling.

Hvornår anvendes Interim Management?

Vi er den rette partner, og Interim Management er ofte den rette ydelse, når vores kunder står foran:

 • personaleændringer
 • organisationsændringer
 • specifikke projekter
 • længere sygdom eller barselsorlov
 • generationsskifte
 • internationalisering
 • børsintroduktion
 • fusion

Her er K2 Search den rigtige partner og Interim Management ofte den ydelse, der passer allerbedst. Vi arbejder med midlertidige chef- og ledelsesopgaver i kortere eller længere tid alt efter vores kunders ønsker. Det er et omkostningseffektivt valg, da det ikke medfører nogen opstarts- eller afviklingsomkostninger.

Hvad er Interim Management?

Interim Management er, enkelt sagt, en midlertidig løsning, når en organisation, planlagt eller med kort varsel, ansætter en professionel og operativ leder med lang erfaring i en begrænset periode til en specifik opgave. Interim Management er blevet populært og er et naturligt valg for mange organisationer, når der opstår behov for ekstern kompetence på ledelsesniveau.

En Interim chef er en stor kilde til viden og ekspertise og:

 • er hurtig til analyse og vurdering
 • har kapacitet til hurtigt at definere en operativ plan
 • har evnen til at motivere medarbejderne
 • når de opsatte mål
 • afleverer et resultat og en handlingsplan til sin efterfølger/arbejdsgiver

Hvordan arbejder K2 Search?

Vi arbejder med samme headhunting- & search-metode for at besætte en opgave inden for Interim Management som for at besætte en permanent stilling gennem Executive Search. Vores ansøgnings- og udvælgelsesproces omfatter bl.a. kortlægning af tilgængelige kompetencer på markedet og i vores eksisterende netværk fra tidligere opgaver samt omfattende søgning i forskellige typer af netværk for hurtigt at finde tilgængelige, midlertidige chefer på markedet. Selvfølgelig omfatter det en grundig referencesøgning. Også baggrundskontroller og tests kan indgå, hvis opgaven kræver det.

Vores arbejdsmetode sikrer, at vores opdragsgiver får midlertidige chefer, som hurtigt kan komme på plads og levere fra dag ét.

Vi tror på transparens

Vi har stor respekt og forståelse for, at det er svært at være kunde i dag. Vi har et stort fokus på vores kundeløfte og på, at vores kunder skal kunne stole på, at vi kan hjælpe dem i de sværeste situationer. Vi har løbende dialog under ansættelsesproceduren og arbejder sammen for at finde den bedste løsning i hver enkelt situation. Hos os kan vores kunder arbejde med erfarne rekrutteringskonsulenter, som kan guide i den rigtige retning og finde den rigtige løsning til den specifikke situation, organisationen befinder sig i.

 • Forandringsprojekter, når du vil ændre den interne kultur i organisationen
 • Ved ekspansion, fusion, børsintroduktion eller opkøb
 • Ved implementering af nye systemer
 • Hvis du vil løse et problem på projektbasis
 • Ved sygdom, barselsorlov eller pension
 • Høj arbejdsbelastning

Vi tror på netværk

Det er vores mission hos K2 Search at give vores kunder den bedst mulige service! Vi går skridtet videre for at give både vores kunder og midlertidige chefer en god support, både før, under og efter opgaven. K2 Interim Management arbejder tæt sammen med vores kolleger i K2 Search og med den øvrige Wise Group. Vi har i de seneste 20 år opbygget et stærkt kontaktnet af erfarne ledere, som hurtigt kan sætte sig ind i forskellige problemstillinger. Vi skaber tillidsfulde relationer , både med vores kunder og med vores kandidater. Struktur, orden, viden, hurtighed, nysgerrighed og passion er nøgleord for at skabe tilfredse kunder og tilfredse interimkonsulenter.

 

Herunder ses eksempler på gennemførte og aktuelle interimopgaver:

Interim CFO – Ejendomsudvikling

Mellemstor ejendomsudviklingsvirksomhed inden for kommercielle ejendomme og boliger, har ansat en CFO, som er helt ny i rollen. Virksomheden vælger at ansætte en Senior Interim CFO i en periode på seks måneder. Vedkommende skal dels agere mentor for personen, som er ny i sin rolle, dels gennemgå processer og arbejdsmetoder samt arbejde med strategiske spørgsmål i forbindelse med økonomistyring. Resultatet er en velfungerende økonomiafdeling med en enklere hverdag og en virksomhed med en sund forretning.

Interim CFO – Ejendoms- og forvaltningsvirksomhed

Ejendoms- og forvaltningsvirksomhed med aktiviteter i store dele af Sverige og hovedkontor i Stockholm, har siden virksomhedens start arbejdet med den samme CFO, som nu vælger at gå videre i karrieren. Internt i organisationen er der en naturlig efterfølger, som dog har brug for støtte og vejledning. Virksomheden vælger at ansætte en Interim CFO i seks måneder, som arbejder med dette og fungerer som en tæt strategisk støtte til den adm. direktør for at drive virksomhedens forretning fremad.

Interim CFO – Lægemiddelproduktion

Stor lægemiddelvirksomhed med produktion flere steder i Sverige Mens man venter på en nyrekruttering, ansætter virksomheden en Interim CFO i fem måneder for at holde virksomheden velfungerende og arbejde med salg af nogle af virksomhedens ejendomme. Ved opgavens slutning overlades ansvaret for en velfungerende virksomhed til den nytiltrådte CFO.

Interim forretningsenhedschef – teknisk konsulentvirksomhed

Virksomhedens store region Midtsverige/Norrland kæmper med organisationens struktur. De ansætter en midlertidig forretningsenhedschef med baggrund fra en lignende virksomhed, som får til opgave at gennemgå organisationen og processerne med henblik på at skabe en lønsom og velfungerende organisation. Opgaven løber over seks måneder, og resultatet er meget positivt. Hele organisationen arbejder mere effektivt med at bidrage til virksomhedens forretning og har et velfungerende samarbejde. Kundetilfredsheden er bedre og lønsomheden stigende.

Interim Site Manager – Byggeindustrien

Stor britisk virksomhed inden for byggeri og med speciale i logistikløsninger får til opgave at opføre prestigeprojekt til en større industri i Skåne. Via K2 Search ansætter de en svensk Interim Site Manager til at drive projektet. Opgaven løber i ti måneder og er en stor succes, da den midlertidige chef fungerer som en rigtig god projektleder og samtidig bygger bro mellem den britiske virksomhed og deres kunde, som han allerede kender.

Interim CFO – Supply Chain Management

Førende virksomhed inden for Supply Chain Management står uden CFO. De vælger i en overgangsperiode at ansætte en midlertidig CFO for dels at bevare en fungerende virksomhed men også for at arbejde mere forretningsnært end før, da selskabet står foran nogle større forandringer, blandt andet lancering af et nyt forretningsområde. Opgaven løber i 12 måneder, og da opgaven er slut, har virksomheden en velfungerende økonomiafdeling og et nyt, succesrigt forretningsområde.

Interim Commercial Director Northern Europe – Global virksomhed inden for kosttilskud

Førende amerikansk producent af kosttilskud skal etablere sig i Norden. Det er en stor opgave, og virksomheden vælger derfor på midlertidig basis at ansætte en erfaren Commercial Director med baggrund inden for området for at håndtere og drive det første år. Opgaven løber i 12 måneder, og virksomheden har derefter en stærk placering i Norden og i det øvrige Europa som et plus.

Interim Quality Manager – Levnedsmiddelproducent

Større levnedsmiddelproducent i Skåne står uden Quality Manager pga. sygdom. De vælger via K2 Search at ansætte en Interim Quality Manager i en overgangsperiode. Opgaven løber i seks måneder, og da den er slut, overdrages ansvaret igen til personen, som i mellemtiden er blevet rask.

Interim Salgschef – Byggeindustrien

Markedsledende leverandør af råmaterialer til byggeindustrien, beliggende i Uppsala, har problemer med at opbygge en proaktiv salgsorganisation. Virksomheden har i en længere periode haft stor succes, og det har skabt en salgsorganisation, der ikke længere arbejder med udadvendt fokus. De vælger gennem K2 Search at ansætte en midlertidig salgschef, som i en periode på ni måneder opbygger en organisation, som er vant til at arbejde med opsøgende salg, og som dermed giver et bedre resultat.

Interim it-chef – Statslig myndighed

Myndighed med it-baserede aktiviteter, som er karakteriseret ved at behandle store mængder data, har problemer med et utidssvarende it-miljø. Da de skal rekruttere en ny it-chef, vælger de at starte med i seks måneder at ansætte en meget erfaren midlertidig it-chef, som fokuserer på at kortlægge virksomhedens behov og skabe en udrulningsplan. Implementeringen af planen sker sammen med den nyrekrutterede it-chef.

Interim enhedschef – Kommune

Enhed i en kommune, som har store samarbejdsvanskeligheder internt, med de øvrige dele af organisationen og med eksterne parter. Kommunen beslutter at ansætte en midlertidig chef med stor erfaring i at få dysfunktionelle grupper til at fungere. Opgaven løber i ni måneder, og interimchefen afleverer en velfungerende gruppe til en nyrekrutteret enhedschef.

Interim Tilbudschef – Højteknologisk servicevirksomhed

Højteknologisk virksomhed med kontorer i hele Sverige og hovedkontor i Stockholm. Virksomheden har i længere tid haft problemer med at skabe en mere klar udbudsprofil. I en periode på ti måneder ansættes en kommerciel senior-interimchef med stor erfaring fra lignende opgaver. Virksomheden har nu en voksende kundebase, idet deres ydelser er mere tydelige og bedre præsenteret end før.

Interim Commercial Director – Levnedsmiddelproducent

Stor levnedsmiddelproducent i mellemstor svensk by ansætter Commercial Director i seks måneder, mens en ny rekruttering finder sted. Resultatet er positivt. Virksomheden havde længe haft problemer med relationen til deres største kunde, hvilket ved opgavens ophør var forbedret betydeligt.

Interim Sales & Marketing Manager – Premium brand levnedsmidler

Premium brand inden for levnedsmidler med hovedsæde i Italien vil satse i Norden. I lanceringsperioden på 12 måneder vælger de at ansætte en Interim Senior Sales & Marketing Manager for at drive lanceringen så hurtigt og kraftigt som muligt. Virksomheden er i dag et stort brand i Sverige og det øvrige Norden og ses af mange forbrugere som det naturlige valg.

Interim Sr Business Controller Nordics – Lægemiddelvirksomhed

Lægemiddelvirksomhed med nordisk hovedkontor i Stockholm har behov for at evaluere den nye rolle som Sr Business Controller. De vælger i 12 måneder at ansætte en Senior Interim Business Controller, som skal hjælpe dem med dels at drive arbejdet fremad, dels at skabe rammerne for den permanente rolle, der på den mest effektive måde skal arbejde med virksomhedsnær økonomistyring.