Er din virksomhed i stand til at tiltrække og fastholde fremtidens medarbejdere?

Er din virksomhed i stand til at tiltrække og fastholde fremtidens medarbejdere?

Digitalisering

Er din virksomhed – og du som leder – i stand til at tiltrække og fastholde fremtidens medarbejdere?

En af de væsentligste trends på arbejdsmarkedet er automatiseringen af arbejdsprocesser. Robotter kan gøre rent, selvbetjeningssystemer overtager stadig flere roller, og kunstig intelligens truer alle fra højesteretsdommere til aktieanalytikere. Så hvad sker der med medarbejderne? Svaret er: De bliver endnu vigtigere. Når den digitale spillebane giver alle virksomheder ”ens” muligheder, så er det kvaliteten af dine medarbejdere, der bliver den afgørende succes-faktor.

Derfor bliver udfordringen, hvordan virksomhederne kan fastholde de højtuddannede og specialiserede medarbejdere. Malet med den helt brede pensel kan man sige, at medarbejderne bliver ”consumers of the workplace”, og at virksomhederne skal stramme sig an for at tiltrække og måske især fastholde medarbejderne.

Alle organisationer synger med deres eget næb, men alligevel er der en række generelle træk og udfordringer, som går igen på tværs af organisationerne:

  1. Sørg for at have en plan. Det værste, der kan ske for specialisterne, er, hvis de føler sig bokset inde og ikke har en dialog med arbejdspladsen omkring fremtiden. Og dialog lyder nemt – men det er det ikke. Dialogen bliver nødt til at finde sted i øjenhøjde, basere sig på en ærlig vurdering og fremfor alt pege fremad. Bedre data omkring arbejdsprocesser mm. vil antageligt kunne hjælpe dialogen godt på vej.
  2. Sig sandheden. På alle arbejdspladser er der noget, der er godt/attraktivt og noget, som er mindre godt/attraktivt osv. Og når man skjuler de mindre attraktive sider, løber man den risiko, at medarbejderne alligevel opdager ”sandheden”, og så er arbejdspladsen ilde stedt. Et tip: Hvis din arbejdsplads arbejder ud fra et værdimæssigt grundlag så sikr jer, at I kan følge op på de positive værdier i hverdagen.
  3. Selv om nogle specialister måske har det bedst i små teams, hvor den faglige dybde er i højsædet, så gælder det alligevel for de fleste, at de på et tidspunkt ønsker at prøve nye udfordringer på arbejdsmarkedet. Lav fælles talentpools med dine kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, så du bevarer medarbejderne tæt på dig – også selv om de i et år eller to arbejder på en anden matrikel.
  4. Husk en løbende kompetenceudvikling. Ikke nogen ny tendens men en selvfølgelig udvikling, hvor de dybe specialkompetencer løbende skal opdateres, og hvor især digitaliseringen af arbejdsprocesser kan medføre, at der bliver behov for helt nye kompetencer hos mange medarbejdergrupper. Og for specialisterne: Behovet for at kunne arbejde på tværs og have forståelse for kundebehov, kollegaernes behov osv. Kompetenceudvikling i både dybden og bredden kan være en stor udfordring for den enkelte specialist, som måske oplever en faglig trussel, når arbejdet i fremtiden kræver flere tværgående kompetencer. Og så ikke mindst: Sørg for at det er efteruddannelse, som egentlig virker og gør medarbejderne kompetente! Fancy diplomer og studieture til USA er der rigtigt mange af i denne verden – men hvilken værdi skaber de i grunden?
  5. Det helt basale: Sørg for, at hverdagen for specialisterne virker godt. Arbejdslivet forandrer sig ikke mere end, at vi alle vil kunne genkende en arbejdsplads om 5 år. Det betyder, at medarbejderne måske nok arbejder mere selvstændigt og frisat fra tid og sted. Men det ændrer ikke på, at det basale skal være i orden: Et godt forhold til kollegaer og interessenter, et godt forhold til den/de nærmeste chef(-er), et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som er sundt og reducerer problemer med stress mm., mulighed for at blive set og hørt, interessante/spændende arbejdsopgaver osv. Eller med andre ord: Få hverdagen til at fungere!

Det lyder nemt. Det er svært.

Du kan lave en lakmusprøve: Forstil dig, at din veluddannede datter skal overtales til at arbejde efter sin eksamen for din virksomhed de næste 3 – 5 år. Og at når den tid er gået, så er hun med på at forlænge kontrakten. Hvad ville det kræve?

Velkommen til fremtiden.

 

Carsten Beck

Carsten Beck er forskningschef ved Instituttet For Fremtidsforskning. Oftest har Carstens arbejde relateret sig til enkeltvirksomheders og organisationers fremtid. Siden 1990 har Carsten Beck arbejdet for en lang række kunder i Europa og USA. Carsten Beck er også en hyppigt benyttet foredragsholder med omkring 70 foredrag om året.